تبلیغات
وارد کننده چوب روسی - قیمت چوب روسی در گمرگ آستارا - انزلی - نوشهر


قیمت روز

متراژ  m

طول m

عرض m

ضخامت m

ردیف

62

4000

150

25

1

55

4000

200

25

2

26

4000

150

50

3

51

4000

200

50

4

46

4000

220

50

5

33

4000

250

50

6

جمع کل متراژ  273  قیمت  ----------- تومان

                                                                                                         

متراژ  m

طول m

عرض m

ضخامت m

ردیف

45

6000

150

63

1

59

6000

180

63

2

71

6000

200

63

3

جمع کل متراژ  175  قیمت  ----------- تومان

.: Weblog Themes By SlideTheme :.